Projekty ESF – Pro Futuro Consulting

Programové období 2014 – 2020

Dobrá příprava projektové žádosti a konzultace s odpovědnými úředníky ministerstva nebo krajského úřadu je předpokladem k úspěšnému schválení projektu. Kvalitně napsaná žádost Vám navíc velmi ulehčí realizaci projektu. Vyhnete se tak potížím s plněním monitorovacích indikátorů, krácení dotací a finančním penalizacím.

 Referenční projekty:

Podrobnosti o projektech na www.medialni-svet.cz 

Co umíme:

Specializujeme se:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Tento operační program navazuje na operační programy Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzkum a vzdělávání pro inovace. Odpovědným orgánem za rozdělování evropských peněz bude opět Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podrobné informace jsou na stránkách MŠMT zde.

Operační program Zaměstnanost

Tento operační program navazuje na operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Odpovědným orgánem za rozdělování evropských peněz bude opět Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podrobné informace jsou zde.

Kontaktní formulář – Chcete se zeptat?

V případě zájmu vyplňte Kontaktní formulář

Vámi zaslaný dotaz bude zpracován na základě zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.).  Údaje budeme uchovávat maximálně 1 rok. Pokud budete chtít, souhlas můžete kdykoliv stáhnout.