Editace a sdílení obsahu ...

19.01.20 19:31:20 Od: Erik Elmer - Poznámky
Zoho Annotator je jednoduchý plugin do všech známých web prohlížečů, který umožňuje zkopírovat zdrojovou informaci, vytvořit z ní obrázek, u něj provést anotace (nejen poznámky ale i grafická zvýraznění či úpravy) a následně takto vzniklý výsledek publikovat nebo jinak sdílet.