• ProPRINT
 • Vlastnosti
 • Jak ProPRINT funguje
 • SW požadavky
 • HW požadavky
 • Příklady použití
 • Kontakt

pp

 

ProPRINT – Hromadná korespondence

Potýkáte se denně s hromadnou korespondencí pro tisíce klientů? Jsou Vaši lidé, kteří tisk hromadné korespondence řídí, stereotypní prací již unaveni? Řešení ProPRINT generuje, zpracovává, shromažďuje, „balíčkuje“ a tiskne Vaše data v hromadné korespondenci, kterou připravujete.

Proč se rozhodnout právě pro ProPRINT?

Jedná se o programové vybavení pro zpracování a tisk dat. Jeho úkolem je přijímat tzv. datové úlohy, organizovat jejich zpracování a připravit tiskové výstupy. Systém ProPRINT je cíleně orientován na generování výstup určených pro tisk, jeho stavba je však obecnějšího rázu a umožňuje i netiskové zpracování datových úloh. Součástí tiskového systému jsou i nástroje řízení provozu tiskového centra. Taktéž podporuje tisk řídících kódů pro obálkovací za řízení.

Vlastnosti – S čím Vám ProPRINT může pomoci

 • S tvorbou dokumentů obsahujících podmíněné struktury závislé na vstupních datech vyžadující dynamické formátování textu (viz hromadná orespondence).
 • Se slučováním dokumentů do tzv. balíčků (typickým příkladem bývají systémy hromadné korespondence, kdy je zapotřebí z datových dávek vybrat dopisy pro jednoho adresáta a umístit je do společné obálky (tj úspora na poštovném).
 • S automatizací celého procesu zpracování a tisku dat.
 • S generováním OMR případně BARCODE kódů pro řízení obálkovacích linek.
 • S tiskem poštovních poukázek, formulářů pro automatické zpracování.
 • S automatickým generováním podkladů pro archivaci tištěných úloh.
 • S dosažením výkonu při zpracování a sazbě dat potřebného pro generování velko-objemových tisků.
 • S realizací uživatelem definovaných postup zpracování (vývoj na zakázku)
 • S centralizací správy šablon pro zpracování dat a udržení integrity vzhledu výsledných tisků (corporate identity layout).

Jak ProPRINT funguje?

Tiskový systém provádí operace nad zpracovanými datovými úlohami a to tisk, opakovaný tisk, vytvoření podklad pro archivaci vytištěných úloh a evidenci zpracovaných úloh.

Zpracování dat je koncipováno jako proces, kdy se ze zadaných datových zdrojů načítají data (datové úlohy) určená ke zpracování a vytváří se z nich tiskové úlohy. Během zpracování je možné data upravovat a formátovat dle předem připravených šablon zpracování. Data mohou být přímo použita ve výstupních tiskových úlohách, mohou být formátována dle potřeb požadovaného výstupu, nebo mohou sloužit jako „přepínače“ pro logickou stavbu výsledného dokumentu.

Formátovací nástroje umožňují tzv. dynamické formátování textu, tj. nejdříve je na základě vstupních dat vytvořen obsah výsledného dokumentu a ten je poté zformátován dle předem připravených pravidel sazby. Tento způsob sazby umožňuje vytvářet velmi komplikované rozhodovací struktury uvnitř dokumentů bez ztráty kvality výsledné sazby.

Některé formátovací mechanismy dokáží na základě podmíněných struktur manipulovat s částmi dokumentu, ale nedokáží se vypořádat se stránkovými zlomy, zarovnáním textu v odstavcích,… Využití funkcí standardních „office“ balíků, které tyto situace umí řešit, bývá často svázáno s problémy datové konektivity a zajištění dalších operací na tiskových výstupech. Například archivace, reprintů,… ProPRINT je na tyto situace plně připraven.

Vlastní tiskové služby tvoří základní jádro aplikace, ze kterého se však dají odvodit i další, netiskové operace. Výstupy tak mohou být zpracovávány i jinými postupy než těmi, které vedou bezprostředně ke generování tiskových úloh.

Zpracování dat je řízeno ze strany uživatele řídícími parametry nastavujícími způsob zpracování dat. Řídící parametry definují i tzv. akce, které se mají na zpracovaných úlohách provést. Akcí rozumíme libovolný kód realizující požadované činnosti na výsledcích zpracování datových úloh. Dalších možností rozšíření funkcí systému je dosaženo jistou otevřeností systému řízení zpracování dat, která nabízí možnost za řazení externích aplikací do procesu jejich zpracování.

Datová komunikace, dle schématu

Načítání dat je realizováno tzv. datovým konektorem, který je součástí modulu Data Manager (DM). Datová konektivita se ve většině případů upravuje dle požadavků uživatele.

Výstupy
Tiskový systém generuje tiskové úlohy, jejich kopie, data určená archivaci. Struktura těchto souborů je závislá na použitých externích aplikacích provádějících zpracování vstupních dat. Jádrem systému jsou postupy generující PostScriptové soubory. k archivaci se pak většinou používá indexový soubor a bitmapová reprezentace tiskové úlohy ve formátech TIFF.

SW požadavky

Softwarové požadavky na server:

 • Microsoft Windows Server 2008 R2/2012
 • Microsoft SQL Server 2008, 2008 R2 nebo 2012

TCP/IP komunikace Počítač operátora:

 • Windows 7
 • Podpora MDAC 2.0
 • TCP/IP komunikace

HW požadavky

Minimální požadavky na server:

 • 8GB RAM
 • 50 GB pevný disk
 • Síťový adaptér
 • Klávesnice,myš

SVGA grafický adaptér,min.rozlišení 1024×768

Příklady použití

Tisk marketingových kampaní

 • Soutěže, výhodné akce atd.

Tisk pravidelné korespondence

 • Výpisy z účtů
 • Smlouvy
 • Jiná pravidelná měsíční nebo čtvrtletní korespondence

Tisk provozních materiálů

 • Interní sestavy
 • Výpisy pro interní použití Vaší společnosti

Radek_11

Ing. Radek Zima
Senior konzultant HP a tisková řešení
Gsm: 602 236 261
E-mail: radek.zima@pfc-group.com