Programové období 2014 – 2020

Dobrá příprava projektové žádosti a konzultace s odpovědnými úředníky ministerstva nebo krajského úřadu je předpokladem k úspěšnému schválení projektu. Kvalitně napsaná žádost Vám navíc velmi ulehčí realizaci projektu. Vyhnete se tak potížím s plněním monitorovacích indikátorů, krácení dotací a finančním penalizacím.

 Referenční projekty:

  • Projekt Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů
  • Mediální gramotnost a ICT na SŠ v Jihočeském kraji
  • Multimédia, ICT a nejnovější trendy prezentace v lektorské praxi
  • Podpora dalšího mediálního vzdělávání ve Středočeském kraji
  • Mediální výchova

Podrobnosti o projektech na www.medialni-svet.cz


Co umíme:

  • Dotační audit
  • Konzultace u kompetentních zástupců příslušných institucí (ministerstva, krajské úřady apod.)
  • Zpracování projektové žádosti
  • Zaškolení pracovníků žadatelské organizace
  • Realizační management podpořených projektů

Specializujeme se:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Tento operační program navazuje na operační programy Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vzdělávání pro inovace. Odpovědným orgánem za rozdělování evropských peněz bude opět Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podrobné informace jsou na stránkách MŠMT zde.

Operační program Zaměstnanost

Tento operační program navazuje na operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Odpovědným orgánem za rozdělování evropských peněz bude opět Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podrobné informace jsou zde.